Điều Khoản Dịch Vụ map-game.com

Điều Khoản Dịch Vụ map-game.com

Đầu tiên, Cảm Ơn Bạn Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi Của Chúng Tôi. Bằng Việc Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi, Bạn Đang Đồng Ý Với Các Điều Khoản Này. Vui Lòng Đọc Kỹ Các Điều Khoản.

ĐIỂU KHOẢN DỊCH VỤ

I. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

1. Bằng Việc Truy Cập Hay Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi, Bạn Xác Nhận Rằng Bạn Đồng Ý Bị Ràng Buộc Bởi Điều Khoản Dịch Vụ Này. Bạn Cũng Xác Nhận Rằng Bạn Ít Nhất 14 Tuổi Hoặc Nếu Bạn Dưới 14 Tuổi, Bạn Có Sự Cho Phép Của Cha Mẹ Hoặc Người Giám Hộ Hợp Pháp, Những Người Này Sẽ Chịu Trách Nhiệm Về Việc Tuân Thủ Điều Khoản Dịch Vụ Này Của Bạn.

2. Các Điều Khoản Này Có Thể Được Chúng Tôi Cập Nhật. Bạn Có Thể Xem Bản Mới Nhất Của Điều Khoản Dịch Vụ Bất Kỳ Lúc Nào Tại Đây. Việc Bạn Tiếp Tục Sử Dụng Dịch Vụ Sau Khi Chúng Tôi Có Bất Kỳ Thay Đổi Trong Điều Khoản Dịch Vụ Thể Hiện Sự Chấp Nhận Điều Khoản Dịch Vụ Mới Của Bạn.

3. Bạn Có Thể Chấm Dứt Việc Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi Nếu Bạn Không Đồng Ý Tuân Thủ Các Điều Khoản Dịch Vụ Này Hoặc Bất Kỳ Điều Khoản Dịch Vụ Nào Trong Tương Lai Do Chúng Tôi Quy Định.

Điều Khoản Dịch Vụ map-game.com
Điều Khoản Dịch Vụ map-game.com

II. TÀI KHOẢN –  Điều Khoản Dịch Vụ map-game.com

Dịch Vụ Cho Phép Người Dùng (“Người Dùng”) Đăng Ký Tài Khoản Trên Dịch Vụ Để Tạo Và Cập Nhật Hồ Sơ Trực Tuyến Trên Website. Mỗi Người Dùng Có Thể Tạo Nhiều Tài Khoản Khác Nhau Trên Web Sử Dụng Các Hình Thức Đăng Nhập Thông Email Hoặc Google.

III. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Dữ Liệu Đăng Ký Và Một Số Thông Tin Khác Về Bạn Phải Tuân Theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Của Chúng Tôi, Các Điều Khoản Của Chính Sách Được Kết Hợp Vào Các Điều Khoản Dịch Vụ Này Bằng Cách Tham Chiếu. Việc Xác Định Xem Dữ Liệu Cá Nhân Nào Có Thể Được Chia Sẻ Trên Hồ Sơ Của Bạn Sẽ Theo Ý Của Bạn Và Là Trách Nhiệm Của Bạn. Bằng Cách Đăng Ký Dịch Vụ, Bạn Chấp Nhận Các Điều Khoản Của Điều Khoản Dịch Vụ Này, Đồng Thời, Cũng Cho Biết Bạn Hiểu Và Đồng Ý Với Việc Thu Thập, Sử Dụng Và Tiết Lộ Thông Tin Được Mô Tả Trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Của Chúng Tôi.

V. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG VÀ HÀNH VI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

1. Một Số Phần Của Dịch Vụ Cho Phép Bạn Tải Lên Trên Dịch Vụ Của Chúng Tôi Bao Gồm Các Thông Tin Trong Phần Thông Tin Đăng Ký Thành Viên Như Tên, Ảnh Đại Diện, Email, Số Điện Thoại,… Tất Cả Các Thông Tin Được Người Dùng Đăng, Tải Lên, Gửi Qua Email Thuộc Quyền Sở Hữu Và Trách Trách Nhiệm Của Người Dùng. map-game.com Không Chịu Trách Nhiệm Cho Bất Kỳ Nội Dung Nào Mà Người Dùng Tải Lên, Đăng, Gửi Email, Truyền Tải Hoặc Làm Cho Có Sẵn Thông Qua Dịch Vụ Đồng Thời Không Bảo Đảm Tính Chính Xác, Nguyên Vẹn Hoặc Chất Lượng Của Các Nội Dung Đó.

2. Bạn Chấp Thuận Rằng map-game.com Không Giám Sát Nội Dung Người Dùng, Nhưng map-game.com Sẽ Có Quyền (Nhưng Không Phải Là Nghĩa Vụ) Từ Chối, Di Chuyển Hoặc Xóa Bất Kỳ Nội Dung Người Dùng Nào Mà Vi Phạm Các Điều Khoản Dịch Vụ Hoặc (Theo Ý Kiến Của map-game.com  Là Không Hợp Lệ.

3. map-game.com Không Tuyên Bố Quyền Sở Hữu Nội Dung Người Dùng. Bằng Việc Gửi Nội Dung Người Dùng Tới Dịch Vụ, Bạn Cấp Cho map-game.com Giấy Phép Trên Toàn Thế Giới, Không Có Phí Bản Quyền Và Độc Quyền Để Tái Tạo, Chỉnh Sửa Và Xuất Bản Nội Dung Người Dùng.

4. Bạn Đồng Ý Sử Dụng Dịch Vụ Một Cách Cẩn Trọng, Thích Hợp Và Hợp Pháp Và Đảm Bảo Rằng Bạn Không Vi Phạm Luật Pháp Hiện Hành Của Quốc Gia Hoặc Quốc Tế Hoặc Bất Kỳ Quyền Nào Của Các Bên Thứ Ba (Bao Gồm Cả Thương Hiệu, Bí Mật Thương Mại, Bản Quyền Hoặc Quyền Sở Hữu Khác). Đặc Biệt, Bạn Đồng Ý Không Sử Dụng Dịch Vụ Để:

4.1. Tải Lên, Đăng, Bình Luận, Gửi Email, Truyền Hoặc Cung Cấp Bất Kỳ Nội Dung Người Dùng Trái Pháp Luật, Gây Hại, Đe Dọa, Lạm Dụng, Quấy Rối, Phỉ Báng, Có Liên Quan Đến Chính Trị, Tôn Giáo, Có Nội Dung Thô Tục, Khiêu Dâm, Bôi Nhọ, Xâm Phạm Quyền Riêng Tư Của Người Khác, Căm Hờn Hoặc Phân Biệt Chủng Tộc, Dân Tộc Hoặc Gây Khó Chịu;

4.2. Gây Hại Cho Trẻ Vị Thành Niên Bằng Bất Kỳ Cách Nào;

4.3. Mạo Danh Bất Kỳ Cá Nhân Hoặc Tổ Chức, Bao Gồm Nhưng Không Giới Hạn, Cán Bộ, Người Hướng Dẫn Hoặc Chủ Của map-game.com, Hoặc Nói Sai Hay Xuyên Tạc Quan Hệ Của Bạn Với Bất Kỳ Cá Nhân Hoặc Tổ Chức Nào;

4.4. Sử Dụng Dịch Vụ Làm Dịch Vụ Chuyển Tiếp Đến Một Trang Web Khác;

4.5. Gây Cản Trở Hoặc Phá Rối Dịch Vụ Hoặc Máy Chủ, Mạng Kết Nối Với Dịch Vụ, Hoặc Không Tuân Thủ Bất Kỳ Yêu Cầu, Thủ Tục, Chính Sách Hoặc Quy Định Của Mạng Kết Nối Với Dịch Vụ;

4.6. Quấy Rối Người Dùng Khác;

5. Bạn Thừa Nhận Và Đồng Ý Rằng map-game.com Có Thể Bảo Lưu Nội Dung Người Dùng Và Cũng Có Thể Tiết Lộ Nội Dung Người Dùng Theo Yêu Cầu Của Luật Pháp.

Điều Khoản Dịch Vụ map-game.com
Điều Khoản Dịch Vụ map-game.com

VI. NỘI DUNG BÊN THỨ BA VÀ LIÊN KẾT TỚI WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA – Điều Khoản Dịch Vụ

map-game.com Có Thể Chứa Nội Dung Của Bên Thứ Ba Và Liên Kết Đến Các Trang Web Khác (“Trang Web Liên Kết”). map-game.com Không Xác Nhận, Tài Trợ, Giới Thiệu, Hoặc Chấp Nhận Trách Nhiệm Về Bất Kỳ Trang Web Liên Kết Nào. Ngoài Ra, Trang Web Liên Kết Không Thuộc Sự Kiểm Soát Của map-game.commap-game.com Không Chịu Trách Nhiệm Về Nội Dung Hoặc Thực Hành Về Quyền Riêng Tư Của Trang Web Liên Kết, Bao Gồm Nhưng Không Giới Hạn, Các Liên Kết Chứa Trên Trang Web Liên Kết Hoặc Bất Cứ Thay Đổi Hoặc Cập Nhật Nào Đối Với Trang Web Liên Kết.

VII. CHẤM DỨT

Bạn Đồng Ý Rằng map-game.com Có Thể Chấm Dứt Tài Khoản Của Bạn Khi map-game.com Có Lý Do Để Tin Rằng Bạn Đã Vi Phạm Hoặc Đã Không Tuân Thủ Điều Khoản Dịch Vụ. Sau Chấm Dứt Đó,map-game.com Có Thể Xóa Và Gỡ Bỏ Bất Kỳ Nội Dung Người Dùng Nào Của Bạn Trong Dịch Vụ.

VIII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bạn Thừa Nhận Và Đồng Ý Rằng Tất Cả Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Trong Dịch Vụ, Bất Kỳ Phần Mềm Cần Thiết Được Sử Dụng Liên Quan Tới Dịch Vụ, Và Tất Cả Nội Dung Chứa Trên Dịch Vụ Ngoài Nội Dung Người Dùng Thuộc Về map-game.com Và Bên Cấp Phép Của map-game.com .

IX. LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì vio lòng liên lạc với đội ngũ của chúng tôi theo địa chỉ phamduy040985@gmail.com

Cập nhật 26/05/2024