Game Robotex

Đã có 151 người đã chơi games này
5/5 - (3 Đánh giá )

Game Robotex

Game Robotex
Game Robotex
Trong các cuộc đụng độ với đối thủ của họ, nhiều máy biến áp nhận được thiệt hại nghiêm trọng. Bây giờ bạn trong game Robotex sẽ cần giúp đỡ họ. Bạn sẽ chơi cho thợ cơ khí, người sẽ có công việc nghiêm túc. Trước mặt bạn, robot sẽ xuất hiện trên màn hình. Chúng có nhiều phân tích, sẽ được hiển thị dưới dạng bản vẽ đen trắng trên màn hình. Ở bên phải, bạn sẽ thấy một bảng mà trên đó các nút và các đơn vị cần thiết để sửa chữa sẽ được đặt. Bạn sẽ phải đưa họ một lúc và kéo chúng vào sân chơi. Chỉ đơn giản là đặt ở nơi mà nút này nên đứng. Vì vậy, dần dần bạn hoàn toàn khôi phục lại robot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *